Organisatieontwikkeling

In de meest ideale situatie is er op organisatieniveau een helder beeld van:

  1. WAAROM de organisatie bestaat (visie)
  2. HOE ze dat waarmaken en
  3. WAT ze doen.

(De zgn. ‘gouden cirkel van Simon Sinek.)

En in de best presterende organisaties, kénnen de medewerkers het waarom, staan zij daar achter en zetten zij zich graag in om de doelen te bereiken.

De realiteit is echter vaak anders…

Discussies over of het bottum-up of top-down moet, medewerkers die zich totaal niet herkennen in de doelstelling van de organisatie (áls ze die al weten…) en die eigenlijk ook niet weten wat hun bijdrage is aan het groter geheel. Ze doen ‘hun ding’ en krijgen salaris. Weinig bevlogenheid met de organisatie(doelen), behalve voor het vak dat ze uitoefenen.

Draijer Management ondersteunt organisaties in het scherp krijgen van de visie en doelen en brengt de benodigde organisatieontwikkeling in beeld. Daarbij is het uitgangspunt dat succesvolle veranderingen tot stand komen als iedereen daarin een rol heeft.

“Succesvolle verandering wíl je samen, dóe je samen en

vóel je samen, van directie tot elke medewerker.”

Het begeleiden van een organisatieontwikkeling is procesmanagement. De grote lijnen van het einddoel is duidelijk, maar de concrete invulling ontvouwt zich gaande het traject.

brug bouwen als je erover loopt(zie ook bij procesmanagement)