Werkwijze Draijer Management

Hoe gaat Draijer Management te werk?

Als opdrachtgever heeft u een vraag. Ik ga ervan uit dat we samen die vraag zo scherp mogelijk maken door te sparren, vragen, vragen en nog ‘ns door te vragen en héél goed naar u te luisteren.

Als de opdracht duidelijk is en er wederzijds vertrouwen is kunnen de zakelijke aspecten afgerond worden en gaan we van start. Aan de uitvoering van elke opdracht ligt een “plan” ten grondslag. De vorm is afhankelijk van de aard van de opdracht en varieert van een paar regels tot een procesontwerp of een gevisualiseerd beeld als eindresultaat.

Het “plan” is vaak een proces dat zich vooraf niet van A tot Z laat beschrijven. Draijer Management ontwerpt de procesarchitectuur en de invulling zal zich gaandeweg uitwijzen. Daarover wordt nauw contact gehouden met u als opdrachtgever.

Ik hecht aan duidelijkheid over kaders en de eigen verantwoordelijkheid van iedereen. Rolvastheid en dat zuiver houden, is voor mij een belangrijk gegeven.

Welke vorm de opdracht ook heeft,  ik zeg wat gezegd moet worden en faciliteer en stimuleer teams dat ook te doen. Ik doe dat op een heel zorgvuldige manier, met grote betrokkenheid en blijvende onafhankelijkheid. In teams werk ik met de principes van Deep Democracy om te bevorderen dat gezegd wordt wat gezegd moet worden.

Mijn succes wordt grotendeels bepaald door de mate waarin het lukt om anderen in beweging te krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat ik mensen in beweging krijg doordat ik:

  • heel duidelijk ben
  • mensen weet te raken op een betrokken manier
  • oprecht geïnteresseerd ben in mens en organisatie
  • complexe zaken weet terug te brengen naar de kern
  • gebruik maak van inspirerende ‘gereedschappen’ zoals Deep Democracy, Deeper Discovery en visualisatie

Een opdracht moet niet te kort en zéker niet te lang duren. Niet te kort om het gewenste resultaat te bereiken en niet te lang omdat dat afbreuk doet aan de toegevoegde waarde en de kracht van tijdelijke inzet. Ik vind het belangrijk dat mijn inzet effectief is én blijft en ben overtuigd van de eigen kracht en wijsheid binnen organisaties.