Interim management

Het begrip ‘interim management’ lijkt de laatste jaren ‘besmet’. Slecht imago (zie mijn artikel over ‘meeuwmanagement‘), de markt stortte in en velen zeiden tegen mij dat ik maar beter niet kon zeggen dat ik interim manager ben…

Hoe goed ik dat ook begrijp vanuit mijn eigen (negatieve) ervaringsbeeld van interim management, blijf ik het toch interim management noemen. Ik geef er invulling aan op een manier zoals ik dat voor ogen heb. Als interim manager ben ik er per definitie tijdelijk, onafhankelijk én betrokken.

Ik maak zaken graag simpel in plaats van onnodig ingewikkeld en gebruik graag de definitie van mijn zoon toen hij in groep 5 zat:

interim management definitie
zie mijn artikel uit mei 2011

En zo is het: niet meer en niet minder!

Draijer Management vervult verschillende vormen van interim management:

  1. ‘traditioneel’ =  dagelijkse leiding aan medewerkers en integrale verantwoordelijkheid;
  2. ‘hand in de rug’ = tijdelijk specifieke ondersteuning bieden aan een leidinggevende’; (mix van interim-management, coaching, hands on en advies waarbij de leidinggevende de eindverantwoordelijkheid houdt)
  3. programmamanagement = leiden geven aan een complex (verander) proces (zonder HRM-verantwoordelijkheid, met eindverantwoordelijkheid voor het proces)

Belangrijk onderdeel van ‘traditionele’ vorm is het borgen van de continuïteit tot en met de overdracht aan het einde van de opdracht.  Daarin speelt de interne HRM-adviseur een prominente rol. Hij/zij wordt volledig meegenomen om de nieuwe manager te optimaal te kunnen ondersteunen.

Bij de ‘hand in de rug’ is het 3-gesprek tussen de leidinggevende die tijdelijk steun krijgt en diens leidinggevende, de basis. Volledige openheid over het gewenste effect van de ‘steun’, is de basis.  Belangrijk is de zuiverheid van positie en verantwoordelijkheden, die worden scherp in het oog gehouden!

Als programmamanager ligt de nadruk op het ontwerpen van het proces en het aansturen van de mensen die een rol hebben in het programma. Gedurende het proces heeft de programmamanager totaaloverzicht en stuurt bij wanneer nodig, of laat los wanneer nodig …

Centraal in de opvatting van Draijer Management over programmamanagement, is dat het een complexe situatie is waarin gestuurd wordt op het resultaat door middel van processen en projecten. Daarnaast vraagt het aansturen van programma’s andere kwaliteiten en voorkeursstijlen dan projectmanagement. Projectmanagement vindt u niet bij Draijer Management, Proces- en Programmamanagement daarentegen juist wel!

Wilt u weten bij welke stijl u of uw medewerkers zich het beste thuis voelen? Daarvoor heeft Draijer Management een instrumentarium ontwikkeld binnen de Van Oosterhoutgroep BV samen met Dees van Oosterhout en Hildegonde Mostert.

Een 3P-talentprofiel waarmee in één oogopslag duidelijk wordt of uw voorkeur ligt bij het leiden van projecten, processen of programma’s.

klik op de afbeelding voor meer informatie